Home Cảm Hứng - Inspiration

Cảm Hứng - Inspiration

Cảm hứng – Inspiration: là những xúc cảm, suy nghĩ đến chớp nhoáng ngẫu hứng, khi bản thân được gia tăng cảm xúc sẵn sàng hành động như được bơm 1 luồng kích thích.

Khi bạn có cảm hứng mọi việc có thể làm một cách nhanh chóng, sáng tạo, và đạt đến thành công dễ dàng hơn khi không có cảm hứng.

Danh mục này Luna muốn lưu lại những câu chuyện, cảm hứng, những câu nói khiến Luna có cảm hứng làm việc nhất, cảm hứng học tập nhất, cũng có thể là những bản nhạc, video hay. 

Mong rằng nó cũng sẽ dễ tạo cảm hứng cho các bạn khi xem và đọc nó.